(1)
Resende, J. das G. O. S.; Santos, D. S. dos; Resende, J. D. de S. A.; Silva, E. da; Carvalho, I. R. de; Martins, L. A. M.; Maciel, B. L.; Campos, M. A. da S. Reciclar a (cons)ciência. Rev. Br. Ed. Amb. 2015, 10, 99-113.