Antara Koubaa, A. “Edward Said Y Paul Ricoeur. El Mundo En El Texto Versus El Mundo Del Texto”. EXILIUM Revista De Estudos Da Contemporaneidade, vol. 4, nº 7, dezembro de 2023, p. 11-25, doi:10.34024/exilium.v4i7.14625.