Bianchi, S. “La Apuesta Literaria Del Joven Bolaño: Riesgo, desafío, vértigo, Sin miopía”. EXILIUM Revista De Estudos Da Contemporaneidade, vol. 1, nº 1, outubro de 2020, p. 197-03, doi:10.34024/exilium.2020.v.11279.