Lima, M. J. S. (2019). Nietzsche e a história:. Cadernos Nietzsche, (30), 159-181. https://doi.org/10.34024/cadniet.2012.n30.7745