Silverol Siqueira, Karulliny. 2020. “ 1887-1189”. Almanack, nº 23 (fevereiro):454-99. https://doi.org/10.1590/2236-4633.